O firmie TFA Consulting

taxes finance accounting

Biuro Rachunkowe TFA Consulting jest wynikiem mojego kilkuletniego doświadczenia w pracy na stanowisku  głównego księgowego oraz ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.  TFA Consulting prowadzi kompleksową obsługę firm obejmującą księgowość, prowadzenie spraw podatkowych, kadrowo-płacowych oraz reprezentowania przed urzędami. Moje doświadczenie oparte jest na współpracy z firmami prowadzącymi zarówno księgę przychodów i rozchodów, jak i pełną rachunkowość o różnym profilu działalności.  Moją ofertę kieruję również do spółek z kapitałem zagranicznym, gdzie niezbędny jest kontakt w języku angielskim.

Prowadzę niewielką, lecz nowoczesną firmę zorientowaną na potrzeby Klienta. Moje kwalifikacje potwierdzają ukończone studia kierunkowe o specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz posiadanie uprawnień biegłego rewidenta. Rzetelność usług poświadcza licencja Ministra Finansów na świadczenie usług księgowych. Posiadam ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Moja dewiza to rachunkowość na najwyższym poziomie.

TFA: księgowość, prowadzenie spraw podatkowych, kadrowo-płacowych oraz reprezentowania przed urzędami.
Copyright © 2017 TFA Consulting Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt graficzny: Mark Hoodia , tłumaczenie: Szablony WP